Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Η ΑΙΩΝΙΑ ΓΗ ΤΩΝ ΗΛΕΙΩΝ


Παλαιό Γεφύρι Τσεμπερούλας

Η Αρχαία Ελλάδα, αποτελεί μια παγκόσμια μοναδική εστία πολιτισμού, κουλτούρας κι ίσως το βαθύτερο ιστορικά σημείο έναρξης της πολιτισμικής κοινωνίας των ανθρώπων.


Η Ηλεία σήμερα, είναι ευλογημένη με έναν απίστευτο θησαυρό παγκόσμιου πολιτισμού, αγροτικών αγαθών και τουριστικού προϊόντος, που μένει υποβαθμισμένος και στο μεγαλύτερο μέρος του ανεκμετάλλευτος